شعبه دوم تبریز: کوی ولیعصر، خیابان شریعتی شمالی، جنب قنادی کریمی، ساختمان بهار، طبقه سوم

041-34434534

09144001257

Email: info@matrisrobotic.com