فروش

فروش قطعات رباتیک: اطلاعات بسته (پک) های رباتیک برای دانشجویان و دانش آموزان در بخش فروشگاه موجود است.

فروش قطعات الکترونیک: لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه قطعات الکترونیک با آموزشگاه تماس گرفته شود.