تحقیقات

تحقیقات با دو هدف انجام می گیرد:

1- توسعه و بروز رسانی سیلابس آموزشی برای افزایش یادگیری کودکان در کلاس و خانه

2- توسعه مکانیزم ها و ابزارهای مکاترونیکی برای ساخت ربات های جدید

bursa travesti escort osmangazi escort bursa escort sitesi bursa bursa escort telefon numaraları escort bursa bayanlari gemlik escort yeni bursa escort bursa numara escort yildirim escortlari turbanli bursa escort bursa bayan escort website bursa escort online bayan escort bursa shop bursa website eskort escort bursa online bursa bayan escort site bursa kizlar eskort escort bayanlar bursa escort bursa merkez gorukle escort