آموزش رباتیک

دوره های آموزشی رباتیک آموزشگاه ماتریس برای کودکان، دانش آموزان، دانشجویان کارشناسی، ارشد، دکترا و بزرگسالان در 24 ترم به صورت ترمیک طراحی شده و پس از اتمام دوره ها دانش آموختگان به صورت دانشجویی و پروژه ای فعالیت می کنند.

24 ترم شامل 9 ترم مقدماتی ،10 ترم متوسطه و 5 ترم پیشرفته که هر ترم به مدت 3 ماه  شامل 24 ساعت آموزش نیمه خصوصی (4الی6 نفر) به صورت 12 جلسه 2 ساعته (هر هفته یک جلسه) می باشد.

در مرکز رباتیک ماتریس روز و ساعت کلاسها قابل انتخاب توسط اعضا می باشد. از بسته های ربات استاندارد برای تدریس استفاده می شود. به تناسب حجم مطالب درسی در هر 1 یا 2 جلسه یک ربات توسط دانش آموزان ساخته می شود.

دوره های مقدماتی: شامل 3 سطح و هر سطح 3 ترم

دوره های متوسطه: شامل 4 سطح

دوره های متوسطه1: 3 ترم   دوره های متوسطه2: 2 ترم   دوره های متوسطه3: 3 ترم   دوره های متوسطه4: 2 ترم

دوره های پیشرفته: شامل 2 سطح

دوره های پیشرفته1: 3 ترم و دوره های پیشرفته2: 2 ترم کلاسهای آمادگی برای شرکت در مسابقات رباتیک مانند لیگ ربات جنگجو، ربات تعقیب خط و ربات امداد و نجات به صورت ویژه برگزار می شود.

bursa travesti escort osmangazi escort bursa escort sitesi bursa bursa escort telefon numaraları escort bursa bayanlari gemlik escort yeni bursa escort bursa numara escort yildirim escortlari turbanli bursa escort bursa bayan escort website bursa escort online bayan escort bursa shop bursa website eskort escort bursa online bursa bayan escort site bursa kizlar eskort escort bayanlar bursa escort bursa merkez gorukle escort