آموزش رباتیک

دوره های آموزشی رباتیک آموزشگاه ماتریس برای کودکان، دانش آموزان، دانشجویان کارشناسی، ارشد، دکترا و بزرگسالان در 24 ترم به صورت ترمیک طراحی شده و پس از اتمام دوره ها دانش آموختگان به صورت دانشجویی و پروژه ای فعالیت می کنند.

24 ترم شامل 9 ترم مقدماتی ،10 ترم متوسطه و 5 ترم پیشرفته که هر ترم به مدت 3 ماه  شامل 24 ساعت آموزش نیمه خصوصی (4الی6 نفر) به صورت 12 جلسه 2 ساعته (هر هفته یک جلسه) می باشد.

در مرکز رباتیک ماتریس روز و ساعت کلاسها قابل انتخاب توسط اعضا می باشد. از بسته های ربات استاندارد برای تدریس استفاده می شود. به تناسب حجم مطالب درسی در هر 1 یا 2 جلسه یک ربات توسط دانش آموزان ساخته می شود.

دوره های مقدماتی: شامل 3 سطح و هر سطح 3 ترم

دوره های متوسطه: شامل 4 سطح

دوره های متوسطه1: 3 ترم   دوره های متوسطه2: 2 ترم   دوره های متوسطه3: 3 ترم   دوره های متوسطه4: 2 ترم

دوره های پیشرفته: شامل 2 سطح

دوره های پیشرفته1: 3 ترم و دوره های پیشرفته2: 2 ترم کلاسهای آمادگی برای شرکت در مسابقات رباتیک مانند لیگ ربات جنگجو، ربات تعقیب خط و ربات امداد و نجات به صورت ویژه برگزار می شود.