آموزش الکترونیک

کلاس های آموزش الکترونیک در 6 ترم از پایه (مقدماتی) تا پیشرفته طراحی شده است و برای کودکان، دانش آموزان، دانشجویان کارشناسی و بزرگسالان ارائه می شود.

هر دوره آموزشی الکترونیک به مدت سه ماه و به صورت نیمه خصوصی (3 الی 6 نفر) و در 12 جلسه 1.5 ساعته می باشد و از پک های الکترونیک برای آموزش استفاده می گردد.

فروش قطعات الکترونیک به همراه آموزش ساخت ربات ساده و کیت های الکترونیک در مدارس تبریز نیز با همکاری مدیران انجام می شود. با توجه به استقبال دانش آموزان در مدارس تبریز، آموزش عملی ساخت ربات و قطعات الکترونیکی در طول سال تحصیلی و ایام تابستان بصورت ترمی برگزار می شود و هر ترم شامل دوازده جلسه آموزشی است. در یک دوره چندین نمونه ربات مختلف ساخته می شود. یکی از اهداف آموزشگاه کمک به راه اندازی انجمن رباتیک در مدارس تبریز است تا پشتیبانی علمی از دانش آموزان جهت شرکت در مسابقات انجام گردد.