سوابق موسس

مدیر گروه مهندسی مکاترونیک دانشگاه تبریز از سال 97

عضو هیات علمی گروه مکاترونیک دانشگاه تبریز

مسئول مراکز رشد تابعه پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی - سال 96

مدیر گروه مهندسی مکاترونیک دانشگاه تبریز از سال 93 تا 95

عضو انجمن مکاترونیک ایران

دبیر علمی ربوکاپ موشهای هوشمند سال 92

داور مسابقات ربوکاپ Iran open در سال های 88 تا 91

عضو انجمن رباتیک ایران

عضو تیم رباتیک امداد و نجات پارس در سال 85