سوابق موسس

عضو هیات علمی (دانشیار) گروه مهندسی مکاترونیک دانشگاه تبریز

مدیر گروه مهندسی مکاترونیک دانشگاه تبریز در سال 97

مسئول مراکز رشد تابعه پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی - سال 96

مدیر گروه مهندسی مکاترونیک دانشگاه تبریز از سال 93 تا 95

عضو انجمن مکاترونیک ایران

دبیر علمی ربوکاپ موشهای هوشمند دانشگاه مدنی سال 1392

دبیر کمیته فنی مسابقات مهارت رباتیک تبریز سال 1398

داور مسابقات ربوکاپ ایران اوپن (Iran open) در سال های 88 تا 91

عضو انجمن رباتیک ایران